Základní škola Svatobořice Mistřín

Mateřská škola

Svatobořice-Mistřín

Informace školní jídelny pro rodiče dětí mateřské školy

Stravování dětí v mateřské škole je povinné. Pro děti s celodenní docházkou připravujeme přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pro děti polodenní přesnídávku a oběd. Děti v MŠ si obědy nevybírají, mají oběd č. 1 sestavený dle výživových norem pro jejich věkovou kategorii.

Strava se neodhlašuje přes telefon ani e-mailem. Strava se odhlašuje přes internet do 14.00 hod. předcházejícího školního dne. První den nemoci si můžete oběd, který již nelze odhlásit, odebrat v MŠ v určeném čase, další dny musí být odhlášeny, jinak bude oběd hrazen v plné výši nákladů tj. cena oběda + doplatek 36,00 Kč.

Stravné se v hotovosti neplatí, na přihlášce si vyberete způsob platby:

1. Inkaso – musíte si zařídit v bance povolení inkasa do 10. 8. 2020, první srážka na září je kolem 18. dne v srpnu.

2. Platební příkaz - platí se vždy zálohově měsíc dopředu, tj. v srpnu na září, v září na říjen,... Vyhledáte si v přihlášce částku, která přísluší Vámi vybrané stravě + školné, a tu budete posílat na účet školy v daný termín.

Čísla strávníků potřebná k odhlášce budete mít v září v MŠ. Tomu, kdo si vybere způsob platby platebním příkazem, číslo zavolám na telefon v průběhu srpna a tento použijete při platbě jako variabilní symbol 99…. (místo teček je číslo strávníka).

Sami si podle návodu na www stránkách školy přeheslujete jednotné heslo nejpozději do konce prvního týdne nového školního roku, abyste si mohli sami odhlašovat stravu.

Termín odevzdání přihlášky ke stravování je do 30. 6. 2020 (e-mailem, nebo poštovní schránka u vstupu do budovy ZŠ).

 

Zbořilová Helena, vedoucí školní jídelny

tel. 518 620 289, jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04, Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz