Základní škola Svatobořice Mistřín

Mateřská škola

Svatobořice-Mistřín

18.10.2019 - omezení provozu mateřské školy - pracoviště Mistřín a základní školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 
 
společnost E-on bude dne 18.10.2019 provádět v době od 8:00 do 13:00 výměnu trafostanice, a proto v tomto čase nepůjde elektrický proud. Přestože jsme se snažili domluvit s firmou, aby odstávku provedla v pozdějších hodinách, není toto možné. Abychom nemuseli dávat volno ředitele školy, omezíme tedy provoz školy na 4 vyučovací hodiny. Tento den (18.10.2019)  bude také mimo provoz školní jídelna - nebude možné uvařit oběd a odpolední školní družina. Dne 18.10.2019 tedy žáci mají 4 vyučovací hodiny a výuka končí v 11:30 a všichni žáci odcházejí domů. Mateřská škola - pracoviště Mistřín je v provozu pouze do 11:30.  Pro žáky, kteří chodí na svačinky, bude zajištěna svačina, stejně tak pro děti v mateřské škole - pracoviště Mistřín.  Dohlédněte, prosím, aby si děti vzaly ten den něco teplejšího na sebe (budova bude během dne chládnout a nebude možné ji vytopit). Provoz ranní družiny je zajištěn, odpolední provoz školní družiny je zrušen.
 
S pozdravem Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04, Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz